Shin-Gi-Tai Kai Osnabrück e.V.

www.shingitai-osnabrueck.de

shitoryu@shingitai-osnabrueck.de